Datasäkerhet

Varje brev och paket ,vi sänder till dig, blir sänt i en fullständigt neutral förpackning.- med vår postbox som avsändare. Hos oss kan du vara helt säker. Dina personliga uppgifter behandlas strängt förtroligt och förvaras ordentligt.

Personuppgiftspolicy

ORION Versand GmbH & Co. KG
Schäferweg 14
24941 Flensburg
Tyskland
Tel.: +49 (0)461 50 40 0
E-post: dataskydd@orion-shop.se

Omfattning av behandling av personuppgifter

Personuppgifterna samlas in och behandlas i ett syfte att ingå och genomföra avtalsförhållanden. De personuppgifter som tillhandahålls av kunden och de personuppgifter som samlats in under avtalsförhållandet (namn, adress, födelsedatum, kundnummer, betalningsinformation, e-postadress, telefonnummer) behandlas för att genomföra och upprätthålla kundrelationen och för att hantera kundkontot.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är artikel 6, avsnitt 1 i den allmänna dataskyddsförordningen.

1. Dataradering och lagringstid

Den berörda personens personuppgifter kommer att raderas eller spärras så snart lagringens syfte utgår och ORION Versand GmbH & Co. KG inte har något berättigat intresse för att fortsätta lagringen. En sådan lagring kan dock ske om den tillhandahålls av den europeiska eller nationella lagstiftaren enligt EU-bestämmelser, lagar eller andra förordningar som den ansvariga är föremål för. En lagring kan därför ske i den utsträckning som ORION Versand GmbH & Co. KG har ett berättigat intresse för lagring och detta intresse överväger den berörda personens intresse för att lagringen ska upphöra.

En blockering eller radering av personuppgifter sker även när lagringsperioden som föreskrivs enligt angiven standard löper ut, om det inte finns behov för ytterligare lagring av uppgifter för ett ingående av kontrakt eller en kontraktsuppfyllelse.

2. Överföring till transportörer

För att meddela och skicka kundens beställning, skickar ORION Versand GmbH & Co. KG personuppgifter (namn, adress, kundnummer, e-postadress, telefonnummer) till ett transportföretag. Transportföretagen använder inte personuppgifterna för egna ändamål.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är artikel 6, avsnitt 1 i den allmänna dataskyddsförordningen.

3. Överföring till betalningsleverantörer

För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är artikel 6, avsnitt 1 i den allmänna dataskyddsförordningen.

5. Överföring till kreditkontroll

Om vi levererar med en faktura så förbehåller sig ORION Versand GmbH & Co. KG rätten att erhålla kreditinformation från företaget Creditsafe, Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg.

Överföringen av personuppgifter sker uteslutande för de angivna ändamålen. Den rättsliga grunden för bearbetning är artikel 6, avsnitt 1 i den allmänna dataskyddsförordningen.

6. Överföring till inkassoföretag

Vid en obetald betalningspåminnelse förbehåller sig ORION Versand GmbH & Co. KG rätten att överföra betalningskravet till ett beordrat inkassoföretag. För detta ändamål sänder ORION Versand GmbH & Co. KG personuppgifterna (namn, adress, födelsedatum, saldo, fakturadatum, e-postadress, utdrag ur kundkontot med öppna positioner samt beställningsinformation) till inkassoföretaget.

Den rättsliga grunden för överföring av personuppgifter är artikel 6, avsnitt 1 i den allmänna dataskyddsförordningen.

7. Användning för reklamändamål

ORION Versand GmbH & Co. KG använder personuppgifterna (namn, adress, födelsedatum) för egna reklamändamål.

Den rättsliga grunden för bearbetning av personuppgifter är artikel 6, avsnitt 1 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Du kan när som helst motsäga användningen av reklamändamål, se nedan nr. 7 återkallanderätt.

8. Deltagande i tävlingar

Om du registrerar dig för tävlingar som arrangeras av ORION Versand GmbH & Co. KG med dina personuppgifter så behandlar vi dina uppgifter för att kunna utföra tävlingen, särskilt för att kunna kontakta dig vid en eventuell vinst.

Den rättsliga grunden för bearbetningen är ditt samtycke, artikel 6, avsnitt 1 i den allmänna dataskyddsförordningen.

9. Nyhetsbrev

1. Beskrivning och omfattning av behandling av personuppgifter

Via vår hemsida kan du prenumerera på ett gratis nyhetsbrev. När du registrerar dig för nyhetsbrevet skickas din emailadress till oss via en inmatningsmask.

Dessutom kommer följande uppgifter att samlas in vid en registrering:

  1. Datorns IP-adress för registrering och bekräftelse (Double Opt-In process).
  2. Datum och klockslag för registreringen och bekräftelsen (Double Opt-In process).

I samband med databehandlingen för sändning av nyhetsbrev kommer ingen information att sändas till tredje part. Uppgifterna kommer endast att användas för att skicka nyhetsbrevet.

För att kunna förbättra nyhetsbrevets funktionalitet och öka användarupplevelsen använder vi oss av leveranssystemet AGNITAS AG, Werner-Eckert-Straße 6, 81829 München, Germany. Nyhetsbrevets interaktioner mäts, t ex öppnande av email, klickbeteende i nyhetsbrevet, klickade länkar. Den erhållna informationen används i en pseudonymiserad form för statistiska ändamål och för att förbättra kundkommunikationen. Det finns ingen koppling av informationen med andra personuppgifter.

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter efter att användaren har registrerats sig för nyhetsbrevet är artikel 6, avsnitt 1 enligt GDPR.

Den rättsliga grunden för en ytterligare behandling av personuppgifter är artikel 6, avsnitt 1 enligt GDPR. Det finns ett legitimt intresse att förbättra funktionaliteten och användningen av vårt nyhetsbrev.

3. Syftet med databehandlingen

Insamlingen av användarens emailadress tjänar till att kunna sända nyhetsbrevet. Insamlingen av annan personlig information som en del av registreringsprocessen är avsedd att förhindra missbruk av tjänsterna eller den använda emailadressen.

Ytterligare behandling syftar till att förbättra funktionaliteten och få en mer hållbar användning av nyhetsbrevet.

4. Lagringstid

Uppgifterna kommer att raderas så snart det inte längre är nödvändigt att uppnå syftet med insamlingen. Användarens emailadress sparas så länge prenumerationen av nyhetsbrevet är aktiv. Övriga personuppgifter som samlats in under registreringsprocessen kommer normalt sett att raderas efter en frist på sju dagar.

5. Återkallande- och borttagningsmöjlighet

Prenumerationen på nyhetsbrevet kan avslutas av den berörda användaren när som helst. För detta ändamål finns det en länk i varje nyhetsbrev. Detta gör det också möjligt att återkalla samtycket av lagringen av de personuppgifter som samlags in under registreringsprocessen. Såvitt den ovan beskrivna analysen av användarbeteendet inte är önskvärd kan nyhetsbrevet när som helst avbeställas på det sätt som beskrivs.

10. Dina rättigheter

Följande rättigheter har du när det gäller dina personuppgifter:

Du har omfattande rättigheter när det gäller att få upplysningar om bearbetning och överföring av dina personliga uppgifter till ORION Versand GmbH & Co. KG

Du har också rätt att korrigera och/eller fullända dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar kan du också begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid begära att dina uppgifter raderas. Om dina uppgifter har vidarebefordrats till en tredje part kommer vi även att meddela denne om din begäran om korrigering, begränsning eller radering.

På din begäran kommer vi att förse dig med dina personuppgifter i ett vanligt dataformat för överföring till en annan ansvarig eller, så långt det är tekniskt möjligt, överföra dina uppgifter direkt till den här personen på din begäran.

Som en grundläggande rätt har du alltid möjlighet att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kan du återkalla dem när som helst.

Det är din rätt att dina upplysningar inte behandlas uteslutande automatiskt, och heller inte underligger en uteslutande automatisk profilering när der gäller avgörelser som för din del kan ha en rättslig eller liknande betydelse.

Om du är missnöjd med hur ORION Versand GmbH & Co. KG har behandlat dina personuppgifter har du rätt att ge in ett klagomål till den ansvariga datainspektionen.

Du kan även kontakta vår dataskyddsansvariga på e-postadressen dataskydd@orion.de

11. Webbanalys

Kupongerbjudanden från Sovendus

För att välja ett kupongerbjudande som för närvarande är det mest intressanta för dig kommer vi att pseudonymisera och kryptera hashvärdet för din e-postadress och din IP-adress samt skicka dem till Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Straße 6, D 76135 Karlsruhe (Sovendus) med stöd av berättigat intresse (artikel. 6.1.f GDPR).

E-postadressens pseudonymiserade hashvärde används för att kontrollera om du har undanbett att få reklam från Sovendus i enlighet med artikel 21.3 samt artikel 6.1.c GDPR. IP-adressen används uteslutande för datasäkerhetsändamål och anonymiseras vanligtvis efter sju dagar. Dessutom överför vi ett pseudonymiserat ordernummer, ordervärde med valuta, session-ID, kupongkod och tidsstämpel till Sovendus för faktureringsändamål. Denna behandling görs i enligt artikel 6.1.f GDPR.

Om du inte har registrerat att du inte vill ha marknadsföring från Sovendus och du visar att du är intresserad av ett kupongerbjudande genom att klicka på bannern krypteras din begäran, ditt namn, adress, postnummer och din e-postadress för att därefter skickas till Sovendus i syfte att förbereda kupongen. Denna behandling görs i enligt artikel 6.1.b och artikel 6.1.f GDPR.

Om du vill läsa mer om hur Sovendus behandlar dina personuppgifter så kan du göra detta genom att ta del av deras Integritetspolicy - https://online.sovendus.com/se/integritetspolicy

Recova

På denna webbplats används programvarulösningen från besöksåterhämtningstjänstleverantören Exceed Solutions GmbH, Schanzenstr. 12b 20357 Hamburg.

Vi behandlar dina sessiondata (URL, hänvisnings-URL, tider för sidvisning och omdirigering, innehållsinformation om användarsessionen (t.ex. produkter i varukorgen; produktpris; kategorier, leveranspris, köptidpunkt etc.), sessions-ID för identifiering) för att presentera ytterligare produkter som kan vara intressanta för dig. Om vi lagrar dessa uppgifter på din enhet eller hämtar dem därifrån görs detta med ditt samtycke enligt § 25, stycke 1 i den tyska telemedielagen (TTDSG). Den efterföljande behandlingen av dina personuppgifter sker också på grundval av ditt samtycke enligt artikel 6, stycke 1, punkt a i EU:s dataskyddsförordning (DSGVO). Data lagras i 40 dagar.

Ångerrätt
Om vi behandlar dina data på grundval av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Detta innebär att lagligheten av behandlingen som har utförts med stöd av samtycke före återkallelsen inte påverkas. Återkallelsen kan lämnas utan formkrav och kräver ingen motivering. Du kan när som helst ändra ditt val genom att gå till "Dataskyddsinställningar" längst ned på vår webbplats.

All relevant information om dataskydd för Exceed Solutions GmbH finns på https://recova.ai/privacy-policy.

12. PriceRunner Köpgaranti

När du handlar hos oss omfattas du av PriceRunner Köpgaranti. Därmed är ditt köp skyddat upp till 50.000 kronor om något problem inträffar. Köpgarantin är gratis och gäller för registrerade användare hos PriceRunner.

För dig som inte är medlem på PriceRunner och besökt oss genom deras tjänst så kan du ändå få ditt köp omfattat av Köpgarantin. Det enda du behöver göra är att inom en timme registrera dig gratis på deras hemsida. Det går på ett kick! Besök PriceRunner för gratis Köpgaranti

PriceRunner Köpgaranti ersätter dig för skada på varan vid leverans, defekt vara, om en enskild vara saknas vid leverans, om varan är felaktig eller om leverans av varan uteblir. Tänk på att beställningen måste vara adresserad till dig som privatperson.

Ersättning betalas endast för inköpskostnader, fraktkostnader och den direkta ekonomiska skada du som kund lidit. Ingen ersättning lämnas för andra direkta eller indirekta kostnader, värdeminskning eller uteblivna intäkter.

Besök PriceRunner för att ta del av kompletta villkor och regler samt lista på kategorier som är undantagna.

Ja tack, ta mig till PriceRunner för registrering av Köpgaranti upp till 50.000 kronor!

Pricerunner Köpgaranti

13. Betaltjänster

Handla på faktura

Kreditinstitutet behandlar och lagrar personuppgifter för att förse oss med information för att bedöma kundernas kreditvärdighet samt för att kontrollera personers tillgänglighet på de adresser som de uppgivit. Det beräknas och överförs även sannolikhet- eller scoringvärden. En sådan information är nödvändig för att kunna bedöma risken för utebliven betalning vid fakturaköp. Uppgiftsbehandlingen och den information som kreditupplysningsföretagen tillhandahåller tjänar också till att skydda mottagarna av informationen, t.ex. vårt företag, från ekonomiska förluster. Uppgifterna behandlas också för att förebygga bedrägerier och för riskhantering.

Baserat på kreditupplysningsföretagens återkoppling kan vi avgöra om vi kan erbjuda dig köp på faktura. Mer detaljerad information får du från tjänsteleverantören:

CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München, Tyskland

Behandlingen av personuppgifter genom CRIF sker inom ramen för gemensamt ansvar enligt artikel 26 i DSGVO. Vi har ingått ett motsvarande avtal med CRIF för att skydda de registrerades rättigheter på ett lämpligt sätt och i enlighet med bestämmelserna i DSGVO och BDSG. De gemensamt ansvariga parterna uppfyller de registrerades rättigheter självständigt och inom ramen för de affärsprocesser som de har genomfört i varje enskilt fall. Ytterligare information om behandling av personuppgifter hittar du här:

https://crif.de/media/3178/2023-072-informationen-zu-art-14-dsgvo-wirtschaftsauskunftein.pdf

mai 2024