Tvistlösning

Från och med den 15 februari 2016 har EU-kommissionen förberett en plattform gällande utomrättslig tvistlösning. Konsumenter får nu en möjlighet att lösa tvister i samband med en internet-beställning utan ingripande av en domstol. Plattformen för tvistlösningen kan nås via den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

I detta sammanhang är vi enligt lag skyldiga att uppmärksamma er på vår emailadress. Denna är post@orion-shop.se